اگر شیعه ما داراى این صفات نباشد برایم مایه اندوه و ننگ است، و مردم مى‏گویند: این است آیین جعفر صادق (ع)، به خدا سوگند پدرم [امام باقر (ع)] به من فرمود: کسى از پیروان حضرت على (ع) زینت قبیله‏اى است که از همه کس بیشتر اداکننده امانت، و برآورنده حقوق، و در گفتار و امانت از همه صادقتر باشد به گونه‏اى که اگر از هر کس در باره او سؤال شود بگویند مانند فلانى باید بود، زیرا از ما امانتدارتر و درست گفتارتر است.

3-[3] معاویة بن وهب گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم با بستگان و کسانى که با آنها معاشرت داریم ولى بر مذهب ما نیستند چگونه رفتار کنیم؟

امام فرمود: به پیشوایانتان که از آنها پیروى مى‏کنید بنگرید و بدان گونه که آنها رفتار مى‏کنند عمل نمایید، سوگند به خدا پیشوایان شما از بیماران آنها عیادت مى‏کردند و در تشییع جنازه آنها حاضر مى‏شدند و اقامه شهادت مى‏کردند به نفع یا به ضرر آنها، و امانت را به آنان برمى‏گرداندند.

4-[4] حبیب خثعمى گوید: امام صادق علیه السّلام به من فرمود: بر شما باد به اجتناب از معاصى، و تلاش و کوشش، و حضور در تشییع جنازه‏ها و عیادت بیماران، و حضور در مساجد با سایر مردم، و دوست بدارید براى مردم آنچه را براى‏

خودتان دوست مى‏دارید، آیا شرمسار نیست کسى از شما که همسایه‏اش حقّ او را بشناسد ولى او حقّ همسایه‏اش را رعایت نکند؟

5-[5] مرازم گوید: امام جعفر صادق (ع) فرمود: بر شما باد به نماز خواندن در مساجد و خوشرفتارى با مردم، و به پا داشتن شهادت (براى اثبات حق)، و شرکت در تشییع جنازه، زیرا شما ناگزیر به مردم نیازمندید، و هیچ کس در زندگى‏اش از مردم بى‏نیاز نیست.

6-[6] عبد اللَّه بن سنان گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که مى‏فرمود: شما را به تقواى الهى سفارش مى‏کنم، مردم را بر خود چیره نگردانید که خوار مى‏شوید همانا خداى عزّ و جلّ در قرآن کریم مى‏فرماید: «با همه مردم بخوبى گفتگو و معاشرت کنید».[7] سپس فرمود: از بیماران آنان عیادت کنید، در تشییع جنازه‏شان حاضر شوید، و شهادت بدهید اگر چه به نفع یا به ضررشان باشد. و با آنها در مساجدشان نماز بگزارید تا آنچه میان شما و آنان متفاوت است مشخّص شود.

7-[8] خیثمه گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: سلام مرا به دوستان ما برسان، و آنها را به ترس از خدا و عمل صالح سفارش کن، افراد تندرست از بیماران عیادت کنند، و ثروتمندان فقیران را مورد توجه قرار دهند، و در تشییع جنازه مردگان حاضر شوند، و به خانه‏هاى یک دیگر بروند، و در امور دین با یک دیگر مذاکره کنند، زیرا رعایت این امور باعث جاودانگى دستورات ماست، خداوند رحمت کند بنده‏اى را که دستورات ما را زنده نگه دارد. اى خیثمه آنان را آگاه کن که تنها چیزى که آنها را از غیر خدا بى‏نیاز مى‏کند کار شایسته و پسندیده است، زیرا به ولایت و دوستى ما نایل نمى‏شوند مگر با ورع و پرهیزگارى، و

معذّبترین مردم در روز قیامت کسى است که عدالت و حقّ را بستاید و سپس خلاف آنچه مى‏گوید عمل کند.

8-[9] کثیر بن علقمه گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم مرا نصیحت فرمایید. فرمود: تو را به تقواى الهى، و پارسایى، و عبادت، و طول سجده، و برگرداندن امانت، و راستى در گفتار، و خوشرفتارى نسبت به همسایگان سفارش مى‏کنم، زیرا حضرت محمد (ص) براى همین منظور مبعوث شده است، با خویشاوندان پیوند، و از بیمارانتان عیادت کنید، در تشییع جنازه مردگانتان حاضر شوید، و زینت و افتخار ما باشید نه مایه ننگ ما، با اعمالتان ما را در نزد مردم عزیز و محبوب گردانید و آنها را دشمن ما نسازید، همه دوستیها را به سوى ما جلب و هر گونه بدگویى را از ما دفع کنید.

9-[10] امام صادق (ع) مى‏فرماید که حضرت علىّ علیه السلام مى‏فرمود: باید در قلب تو نیاز به مردم و بى‏نیازى از آنان جمع شود نیاز تو به آنها در نرمى گفتار و خوشرفتارى، و بى‏نیازى تو از آنها در پاکدامنى، و پایدارى عزّت توست.

10-[11] ابو اسامه گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که مى‏فرمود: بر شما باد به رعایت تقواى الهى و پارسایى، و تلاش و کوشش، و راستگویى، و رساندن امانت به صاحبانش، و خوشخویى، و خوشرفتارى با همسایگان. زینت و آبروى ما باشید نه باعث بى‏آبرویى ما.

2- باب استحباب خوشرفتارى با مردم و همسایگان‏

1-[12] امام باقر (ع) فرمود: اگر مى‏توانى بر کسانى که با آنها معاشرت مى‏کنى‏

تفوق داشته باشى، این کار را بکن.

2-[13] امام جعفر صادق (ع) فرمود: خود را براى خوشرفتارى با همنشین خویش آماده کن، و خلق و خویت را نیکو گردان، و زبانت را نگه‏دار، و خشمت را فرو بر، و سخنان بیهوده را رها کن، و عفو را پیشه ساز، و بخشنده باش.

3-[14] ابو ربیع شامى گوید: به حضور امام صادق (ع) رسیدم در حالى که خانه پر از جمعیّت بود، فرمود: اى شیعیان آل محمد، آگاه باشید از ما نیست کسى که هنگام خشم بر خود مسلّط نباشد، و کسى که با یارانش بخوبى رفتار نکند و به آنان که با او خوش اخلاقى کرده‏اند خوش خلقى نشان ندهد، و با همنشینانش بخوبى معاشرت نکند، و نسبت به همسایگان خوشرفتار نباشد و رعایت نمک خوارگى را ننماید.

4-[15] امام باقر (ع) فرمود: زایر خانه خدا اجر و پاداشى ندارد اگر این سه خصلت در او نباشد: 1- تقوایى که او را از نافرمانى خدا بازدارد. 2- حلمى که به وسیله آن جلو غضبش را بگیرد. 3- با همنشینان بخوبى رفتار نکند.

5-[16] امام صادق (ع) فرمود: پدرم مى‏فرمود: زیارت‏کننده خانه خدا پاداش ندارد وقتى که سه خصلت در او نباشد: 1- خلقى که با دوستش بتواند بخوبى رفتار کند، 2- حلم و بردبارى که با آن جلو خشم خود را بگیرد، 3- تقوایى که او را از ارتکاب محرّمات الهى بازدارد.

6-[17] امام صادق (ع) فرمود: از مروّت نیست که انسان آنچه را که در سفر از خوبى و بدى همسفر مى‏بیند بازگو کند.

7-[18] عمار بن مروان گوید: امام جعفر صادق (ع) مرا نصیحت کرد و فرمود: تو را به پارسایى و برگرداندن امانت به صاحبانش، و راستگویى، و خوشرفتارى با همنشین سفارش مى‏کنم، و هیچ نیرو و قدرتى نیست مگر از آن خدا.

8-[19] مفضّل بن عمر گوید: به خدمت امام جعفر صادق (ع) رسیدم، به من فرمود: چه کسى با تو همنشین است؟ عرض کردم مردى از برادران ایمانى من.

فرمود: چه کار مى‏کند؟ گفتم از موقعى که با او آشنا شده‏ام جایش را نمى‏دانم. به من فرمود: آیا نمى‏دانى کسى که چهل قدم با مؤمنى همگام باشد خدا از حقّ او در روز قیامت سؤال مى‏کند؟

9-[20] امام صادق (ع) از پدرانش نقل کرده است که: رسول خدا صلّى الله علیه و آله فرمود: هر کس سه خصلت در او نباشد عملش کامل نیست: 1- تقوایى که او را از معصیت خدا باز دارد. 2- خلق و خویى که با مردم مدارا نماید. 3- بردباریى که جهالت نادان را با آن برطرف سازد.

10-[21] سیّد رضى در (نهج البلاغه) از حضرت امیر (ع) نقل مى‏کند که آن حضرت فرمود: چنان با مردم معاشرت کنید که اگر بمیرید بر شما بگریند و اگر از آنها دور شدید مشتاق دیدار شما باشند...................................ادامه

 [1] ( 1)( باب 1:) اصول کافى، ص 608( باب ما یجب من المعاشرة).

[2] ( 2) اصول کافى، ص 608( باب ما یجب من المعاشرة).

[3] ( 3) اصول کافى: ص 608( باب ما یجب من المعاشرة).

[4] ( 4) اصول کافى: ص 608( باب ما یجب من المعاشرة).

[5] ( 5) اصول کافى، ص 608( باب ما یجب المعاشرة).

[6] ( 6) سرائر، ص 475؛ محاسن برقى، ص 18.

[7] ( 7)«\i قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً\E»، بقره/ 83

[8] ( 8) سرائر، ص 487.

[9] ( 8) سرائر، ص 487.

[10] ( 9) معانى الاخبار، ص 77؛ از کافى ج 4 استخراج کرده است.

[11] ( 10) محاسن برقى، ص 18.

[12] ( 1)( باب 2:) اصول کافى، صفحات 609 و 625

[13] ( 2) اصول کافى، ص 245.

[14] ( 3) اصول کافى، صفحات 609 و 245؛ المحاسن، ص 375؛ من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 98.

[15] ( 4) اصول کافى، ص 244؛ الخصال ج 1، ص 72.

[16] ( 5) اصول کافى، ص 244 یب، ج 2، ص 574، من لا یحضره الفقیه ج 1، ص 18.

[17] ( 6) من لا یحضره الفقیه ج 1، ص 98؛ محاسن برقى، ص 358.

[18] ( 7) من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 98؛ اصول کافى، ص 625؛ محاسن برقى، 358.

[19] ( 8) مجالس صدوق، ص 363.

[20] ( 9) محاسن برقى، ص 6.

[21] ( 10) نهج البلاغه، قسمت دوّم، ص 145----->